Slide

Onze familie in Leeuwarden

In 2021 start Onze Familie in Leeuwarden, een project van Stjoer en Stichting Jong en Ondernemend Fryslȃn (JOF). Met Onze Familie in Leeuwarden brengen wij duurzame sociale contacten tussen nieuwkomers en andere inwoners van de Gemeente Leeuwarden tot stand en versterken deze. Ook brengen wij verschillende initiatieven, projecten en organisaties die interessant zijn voor nieuwkomers bij elkaar. Onze Familie in Leeuwarden bestaat uit 3 hoofdonderdelen:

1) Multiculturele huiskamer Sedrana

2) Maatjesproject

3) Maandelijkse MeetUps (ontmoetingsavonden met wisselende thema’s)

Nieuwkomers spelen zelf een actieve rol in de ontwikkeling en uitvoering van de projectactiviteiten.

 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Zoë Bult (zbult@sjtoer.frl)