Hulpkaart

De Hulpkaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, dat past in een portemonnee.  Op de Hulpkaart staat hoe anderen je het beste kunnen helpen in situaties waarin je het zelf even niet meer weet.

Denk aan dingen zoals rustig blijven, dingen herhalen of iemand even de gelegenheid geven om tot zichzelf te komen. Maar het kan ook over zorg gerelateerde onderwerpen gaan, zoals medicijnen of om heel praktische zaken zoals de zorg over kinderen of huisdieren. Ook staat er een telefoonnummer op van iemand die de kaarthouder vertrouwt en die kan helpen.

Zo weet iedereen die de Hulpkaart leest meteen wat te doen, zodat zaken niet onnodig uit de hand lopen.

Neem contact op met onze afdeling Rijk van Ervaring (rijkvanervaring@stjoer.frl of 058 – 284 90 20) voor meer informatie of wanneer je zelf een Hulpkaart wilt hebben.

De Hulpkaart wordt in Friesland uitgevoerd door de volgende samenwerkende partijen: MEE Friesland, Stjoer, gemeente/gebiedsteams van gemeente Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en de Waadhoeke.