ErvaringsTeam Friesland (E-Team)

Het ErvaringsTeam Friesland (het E-Team) heeft als missie mentale gezondheid onder jongeren bespreekbaar te maken. Het doel hiervan is (h)erkenning te bieden aan anderen in vergelijkbare situaties en organisaties te adviseren en/of voor te lichten vanuit cliëntperspectief om deze adviezen kracht bij te zetten.

Verder geeft het E-Team Friesland jongeren die zelf ervaring in de jeugdhulpverlening/jeugdreclassering/jeugdbescherming hebben en/of met psychische kwetsbaarheden de gelegenheid zich in te zetten in de volgende rollen:

Verteller

De verteller deelt zijn/haar eigen verhaal om anderen te inspireren of inzicht te geven. De jongere kan hierin vertellen wat voor hem/haar belangrijk is (geweest) en kan tips en trucs delen. Denk hierbij aan voorlichting geven of een presentatie over de eigen kwetsbaarheid/ervaring. Maar ook aan het meepraten over het beleid en hier een ervaring mee delen.

Ambassadeur

De ambassadeur heeft een bepaalde visie en kan onderwerpen die voor hem/haar belangrijk zijn onder de aandacht brengen. De ambassadeur kan de eigen ervaring én dat van anderen over brengen op anderen en denkt graag mee met anderen. Denk hierbij aan meepraten over beleid, meedoen aan onderzoeken, zelf activiteiten opzetten en ‘actie voeren’.

Maatje

Een maatje biedt de jongere steun en herkenning. Samen op pad gaan, nieuwe dingen ontdekken en daarin een goed voorbeeld geven en hoop uitstralen zijn belangrijk. Mentale gezondheid wordt bespreekbaar gemaakt door het herstelverhaal te delen en open te zijn over de moeilijkheden die ervaren/overwonnen zijn.

Kom bij het E-Team
Voor het E-Team Friesland zoeken we jongeren tussen de 18 en 30 jaar die ervaring hebben met jeugdhulpverlening, jeugdreclassering en/of jeugdbescherming en daardoor ervaring hebben met ontwrichting, crisis, ondersteuning en herstel. Ben jij of ken jij de persoon die wij zoeken? Klik hier voor meer informatie. Of meld je direct aan voor een selectie/kennismakingsgesprek aan via het Google formulier: https://forms.gle/48iPAPgxbhdPLrfX7.

Contact

Wil je meer informatie, je aanmelden of heb je een vraag? Neem dan contact met op met Hester Braaksma, projectleider van het E-Team, via 06 -181 667 55 of 058 – 284 90 20. Je kunt ook een mail sturen naar hbraaksma@stjoer.frl .

Voorheen waren we actief als ExpEx, als onderdeel van een landelijke organisatie. Na goed overleg met de stuurgroep en ExpEx jongeren uit Friesland is besloten dat ExpEx Friesland niet langer verbonden zal zijn aan de landelijke ExpEx organisatie. Wij gaan samen met de stuurgroep in Friesland verder als het E-Team. De Deelnemende organisaties van deze Stuurgroep zijn: