Scroll Top

E-Team Friesland
Maakt werk van ervaring

Het ErvaringsTeam Friesland (E-Team) is een samenwerking tussen Jeugdhulp Friesland, het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Zorgbelang Fryslân en Stjoer. Hierbij is Stjoer de uitvoerende partij.

Binnen het E-Team krijgen jongeren tussen de 18 en 30 jaar die ervaring hebben met jeugdhulpverlening, jeugdreclassering en/of jeugdbescherming en daardoor te maken hebben gehad met ontwrichting, crisis, ondersteuning en herstel de kans  hun ervaringskennis verder te ontwikkelen en te werken aan eigen herstel. Na afloop van de training kunnen E-Team jongeren op vrijwillige basis hun ervaringskennis inzetten voor andere jongeren en/of organisaties.

Het E-Team Friesland richt zich op 3 pijlers:

  1. Jongeren met ervaring trainen om hun ervaringskennis in te zetten.
  2. Organisaties die gebruik willen maken van de ervaringskennis en het cliëntperspectief dat getrainde jongeren bieden.
  3. Mentale gezondheid bespreekbaar maken om zo andere jongeren te ondersteunen.

Meedoen met het E-Team
De E-Team training zet, naast het ontwikkelen van ervaringskennis, nadrukkelijk in op herstel, talentontwikkeling en persoonlijke groei van deelnemende jongeren. Door het inzetten van eigen ervaringen worden negatieve gebeurtenissen omgebogen tot iets positiefs. Het inzetten van je eigen ervaringen versterkt je zelfvertrouwen en laat je groeien. Als onderdeel van het E-Team leer jij je ervaringen positief in te zetten.

Als jongere bij het E-Team krijg je een leuke groep mensen om je heen, leer je meer over jezelf en anderen. Je wordt twee keer per jaar uitgenodigd voor een uitje en je ontvangt een vrijwilligersvergoeding en eventueel reiskostenvergoeding. Er is persoonlijke begeleiding, intervisie, trainingen en bijeenkomsten. Het is de kans om werkervaring op te doen en samen met andere jongeren impact te maken. Als jongere kun je ingezet worden in de volgende drie rollen:

Verteller

De verteller deelt zijn/haar eigen verhaal om anderen te inspireren of inzicht te geven. De jongere kan hierin vertellen wat voor hem/haar belangrijk is (geweest) en kan tips en trucs delen. Denk hierbij aan voorlichting geven of een presentatie over de eigen kwetsbaarheid/ervaring. Maar ook aan het meepraten over het beleid en hier een ervaring mee delen.

Ambassadeur

De ambassadeur heeft een bepaalde visie en kan onderwerpen die voor hem/haar belangrijk zijn onder de aandacht brengen. De ambassadeur kan de eigen ervaring én dat van anderen over brengen op anderen en denkt graag mee met anderen. Denk hierbij aan meepraten over beleid, meedoen aan onderzoeken, zelf activiteiten opzetten en ‘actie voeren’.

Maatje

Een maatje biedt de jongere steun en herkenning. Samen op pad gaan, nieuwe dingen ontdekken en daarin een goed voorbeeld geven en hoop uitstralen zijn belangrijk. Mentale gezondheid wordt bespreekbaar gemaakt door het herstelverhaal te delen en open te zijn over de moeilijkheden die ervaren/overwonnen zijn.

E-Team jongeren in jouw organisatie
Het inzetten van E-Team jongeren geeft jou als organisatie inzicht vanuit cliëntperspectief waardoor je geboden ondersteuning/zorg beter kunt laten aansluiten bij de jongeren die hier gebruik van maken. Neem gerust contact op om samen te kijken wat het E-Team voor jou kan beteken. Denk hierbij aan:

  • Presentaties verzorgen en/of ervaringsverhalen delen
  • Meedoen aan onderzoeken
  • Contact leggen met jongeren (in een vergelijkbare situatie) binnen jouw organisatie
  • Meepraten over diverse (actuele) thema’s
  • Activiteiten organiseren voor andere kwetsbare jongeren

Hieronder een beeld van een aantal uitgevoerde opdrachten:

Wil je meer informatie, samenwerken, je aanmelden of heb je een vraag? Neem dan contact met op met Hester Braaksma, projectleider van het E-Team, via 06 -181 667 55 of 058 – 284 90 20. Je kunt ook een mail sturen naar hbraaksma@stjoer.frl.