Scroll Top

ErvaringsTeam Friesland
Maakt werk van ervaring

Het ErvaringsTeam Friesland (E-Team) is voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar die ervaring hebben met jeugdhulpverlening, jeugdreclassering en/of jeugdbescherming en daardoor te maken hebben gehad met ontwrichting, crisis, ondersteuning en herstel.

Door middel van een training van 16 bijeenkomst krijgen zij de kans hun ervaringskennis verder te ontwikkelen en te werken aan eigen herstel. Na afloop van de training kunnen E-Team jongeren op vrijwillige basis hun ervaringskennis inzetten voor andere jongeren en/of organisaties. De E-Team training zet, naast het ontwikkelen van ervaringskennis, nadrukkelijk in op herstel, talentontwikkeling en persoonlijke groei van deelnemende jongeren. Het E-Team heeft drie pijlers:

  1. Jongeren met ervaring trainen om hun ervaringskennis vervolgens in te zetten.
  2. Opdrachten uitvoeren binnen organisaties die gebruik willen maken van de ervaringskennis en het cliëntperspectief dat getrainde jongeren bieden.
  3. Mentale gezondheid bespreekbaar maken om zo ook andere jongeren te ondersteunen.

Foto: Jongeren die de E-Team training hebben gevolgd.

Wil je meer informatie, samenwerken, je aanmelden of heb je een vraag? Klik dan op één van de knoppen hieronder voor meer informatie. Of neem contact met op met Hester Braaksma, projectleider van het E-Team, via 06 -181 667 55 of 058 – 284 90 20. Je kunt ook een mail sturen naar hbraaksma@stjoer.frl. Lees hier meer in het terugblik verslag van 2023.

Het E-Team is een samenwerking tussen Jeugdhulp Friesland, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Zorgbelang Fryslân en Stjoer. Hierbij is Stjoer de uitvoerende partij.