Scroll Top

Missie/visie

Stjoer stelt zich ten doel mensen met psychische en/of sociale kwetsbaarheid te ondersteunen bij het werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, ontplooiing, stabiliteit en/of herstel. Iedereen doet mee. Stjoer tracht haar doel te bereiken door het bieden van een veilige ontmoetingsplaats en om deel te nemen aan projecten en activiteiten waar mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid zonder stigma vorm kunnen geven aan hun deelname aan de maatschappij. Hierbij uitgaande van Positieve Gezondheid. Dus de focus ligt niet op de ziekte, maar op een betekenisvol bestaan. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of de ziekte zelf.

We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:

  • Ieder herstelproces is persoonlijk en uniek;
  • Vanuit het perspectief van hoop, herstel en mogelijkheden
  • Iedereen mens heeft beperkingen én mogelijkheden
  • Ervaringskennis speelt in herstel een cruciale rol;
  • We werken bottum-up;
  • We zijn open en laagdrempelig;
  • Er is experimenterruimte, om te leren en te ontdekken.

Wij zien herstel als een persoonlijk proces, geen uitkomst, waarin iemand met een psychische kwetsbaarheid na een periode van ziekte de regie over zijn of haar leven (weer) terug probeert te krijgen, door het leven (weer) opnieuw vorm en inhoud te geven, ook wanneer verschijnselen en beperkingen niet volledig verdwenen zijn. Beleidsplan Stjoer 2022 – 2025.