Scroll Top

Missie/visie

Stjoer stelt zich ten doel mensen met psychische en/of sociale kwetsbaarheid te ondersteunen bij het werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, ontplooiing, stabiliteit en/of herstel. Iedereen doet mee.

Stjoer tracht haar doel te bereiken door het bieden van een veilige ontmoetingsplaats en een keuze uit mogelijkheden om deel te nemen aan projecten en activiteiten waar mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid zonder stigma vorm kunnen geven aan hun deelname aan de maatschappij.