Sociale Inlopen

Sociale Inlopen

Stjoer organiseert, samen met lokale partners, op 15 plekken in Friesland een Sociale Inloop. De plek waar je onder het genot van een kopje koffie of thee andere mensen kunt ontmoeten. Andere mensen ontmoeten is immers heel belangrijk, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Sociale Inloop is een plek waar je niet verplicht elke week naar toe hoeft, maar zeker iedere week welkom bent. Waar je binnen kunt lopen, maar ook weer naar huis kunt gaan als je dit wilt. De Sociale Inlopen zijn niet leeftijdsgebonden, iedereen is welkom.

Sociale Inlopen zijn laagdrempelig. Dit houdt in dat de prijzen zo laag mogelijk worden gehouden en de locaties toegankelijk zijn voor mensen die mindervalide zijn. Een kopje koffie of thee kost € 0,50. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd, denk aan gezamenlijk eten, een spreker, spelletjes, wandelen of een bingo. Activiteiten waarvan je iets kunt leren of gewoon ter ontspanning. Je kunt zelf ook ideeën voor activiteiten aandragen. Deelname aan activiteiten is niet verplicht.

De vrijwilligers van onze Sociale Inlopen heetten je van harte welkom bij binnenkomst. Door middel van het vrijwilligerswerk kunnen zij werken aan hun herstel en persoonlijke ontwikkeling.

Let op! I.v.m. de Corona maatregelen is het nodig je vooraf aan te melden voor een bezoek aan één van onze Sociale Inlopen. Klik op de gewenste locatie voor contactgegevens.

Adres: Freerk Bosgraafstraat 18, 9251 CT, Burgum (Glinstra State).
Openingstijden: Maandagochtend 9.30 tot 12.00 en woensdagmiddag 14.00 tot 16.30.

Buurtkamer Burgum is een samenwerking tussen Stjoer en Kearn Welzijn.

Meer informatie: 06 – 397 38 222, info@debuurtkamer.com of www.debuurtkamer.com.

Adres: Sportloane 2B, 9271 VN, de Westereen (Badhûs).
Openingstijden: Dinsdagochtend van 9.30 tot 12.00.

De Buurtkamer in de Westereen is een samenwerking tussen Stjoer en Stichting Welzijn Het Bolwerk.

Meer informatie: 06 – 397 38 222, info@debuurtkamer.com of www.debuurtkamer.com.

Adres: Oranjewal 28, 9101 JV, Dokkum (BolwerkNoord).
Openingstijden: Dinsdagmiddag van 14.30 tot 16.30 en donderdagochtend van 9.30 tot 12.00.

De Buurtkamer in Dokkum is een samenwerking tussen Stjoer en Stichting Welzijn Het Bolwerk.

Meer informatie: 06 – 397 38 222, info@debuurtkamer.com of www.debuurtkamer.com.

Adres: Flevo 190, 9204 JT, Drachten (Wijkcentrum De Drait):.
Openingstijden: Donderdagmiddag 14.00 tot 16.30.

Samen@DeDrait is een samenwerking tussen Stjoer, MOS en MindUp.

Meer informatie: 06 – 245 819 18 of samensmallingerland@stjoer.frl.

Adres: Van Knobbeldorfplein 121, 9203 DH, Drachten (Holdert):.
Openingstijden: Maandagmiddag en woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30. Vrijdagochtend 9.30 tot 12.00.

Samen@Holdert is een samenwerking tussen Stjoer, MOS en MindUp.

Meer informatie: 06 – 245 819 18 of samensmallingerland@stjoer.frl.

Adres: Prinses Irenestraat 2, 8862 TL, Harlingen (Nieuw Zuid):.
Openingstijden: Vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30.

Samen@NieuwZuid is een samenwerking tussen Stjoer en NieuwZuid.

Meer informatie: 06 – 181 666 30 of samennieuwzuid@stjoer.frl

Adres: Morgenzon 7, 9151 KM, Holwerd (MFA De Ynset):.
Openingstijden: Donderdagmiddag 14.00 tot 16.30.

De Buurtkamer in Holwerd is een samenwerking tussen Stjoer en Stichting Welzijn Het Bolwerk.

Meer informatie: 06 – 397 38 222, info@debuurtkamer.com of www.debuurtkamer.com.

Adres: Haadstrjitte 17, 9296 SW, Feanwâlden.
Openingstijden: Maandag van 14.00 tot 16.30 (LET OP! Vanaf 16 aug. 2021).

De Buurtkamer in Feanwâlden is een samenwerking tussen Stjoer en Stichting Welzijn Het Bolwerk.

Meer informatie: 06 – 397 38 222, info@debuurtkamer.com of www.debuurtkamer.com.

Adres: Godsacker 35, 8801 LM, Franeker (De Skûle):.
Openingstijden: Dinsdagochtend 10.00 tot 12.00 en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30.

Het Makkersplak is een samenwerking tussen Stjoer en De Skûle.

Meer informatie: 06 – 247 400 96 of makkersplak@stjoer.frl

Adres: Voorstraat 122, 9291 CN, Kollum (Atelier RaderWerk): Woensdagochtend van 10.00 tot 12.00.

De Buurtkamer in Kollum is een initiatief van Stjoer met ondersteuning van RaderWerk Kollum en Timpaan Welzijn.

Meer informatie: 06 – 397 38 222, info@debuurtkamer.com of www.debuurtkamer.com.

Adres: Schoolstraat 1, 8911 HB, Leeuwarden.
Openingstijden: Dinsdagmiddag van 14.30 tot 16.30.

Meer informatie: 06 – 294 791 70 of halte058@stjoer.frl.

Adres: Oude Koemarkt 20, 8601 EK, Sneek (Poort20, ingang zit achterom):.
Openingstijden: Woensdagavond 19.00 tot 21.15.

Meer informatie: 06 – 181 666 30 of samenpoort20@stjoer.frl.

Adres: Statenweg 10, 9076 DS, St.-Anne (Den Staten-Generaal).
Openingstijden: Dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00.

De Doarpskamer in St.-Anne is een samenwerking tussen Stjoer en de Skûle Welzijn.

Meer informatie: 06 – 181 66 630

Adres: Foarwei 31A, 9113 PA, Wâlterswâld (Grand Café de Nije Warf).
Openingstijden:  Donderdagochtend van 9.30 tot 12.00.

De Buurtkamer in Wâlterswâld is een samenwerking tussen Stjoer en Stichting Welzijn Het Bolwerk.

Meer informatie: 06 – 397 38 222, info@debuurtkamer.com of www.debuurtkamer.com.