Scroll Top

Over Stjoer

Stjoer ondersteunt mensen met een sociale- en/of psychische kwetsbaarheid – zonder indicatie – bij het (her)ontdekken van hun eigen mogelijkheden en talenten. Er wordt verder gekeken dan een diagnose, indicatie of label. Op deze manier draagt Stjoer bij aan een inclusieve samenleving voor mensen met een sociale- en/of psychische kwetsbaarheid, gaan we eenzaamheid tegen, maken we mensen mentaal veerkrachtiger en geven we mensen de mogelijkheid om hun leven in te vullen zoals zij graag willen.

In twaalf Friese gemeenten zijn we volop bezig om mensen, zonder stigma, mee te laten doen in onze samenleving. Dit doen wij door het aanbieden van activiteiten waarin aan herstel en persoonlijke ontwikkeling gewerkt kan worden, zoals:

  • Vrijwilligerswerk binnen een veilige en vertrouwde setting
  • Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid
  • Netwerkversterking door middel van o.a. het Maatjesproject en de Sociale Inlopen
  • Activiteiten waarbij bekendheid worden gegeven aan sociale- en psychische kwetsbaarheden.

POSITIEVE GEZONDHEID

De focus leggen op wat wel goed gaat. Datgene waar je misschien wel meer van zou kunnen doen of extra de focus op kunt hebben om goed in je val te zitten. Niet de focus op dat wat niet goed gaat. Dus niet op de ‘deuk’ zodra je het spinnenweb hebt ingevuld. Dit is slechts één van de onderdelen van Positieve Gezondheid waarom we er bij Stjoer mee werken.

TALENTFLUISTERAAR ORGANISATIE

Wij kiezen voor talent. Niet de sport of iets anders waar je in uitblinkt. Juist datgene wat jou blij maakt, wat je moeiteloos afgaat. Niet perse dat grote of wat groot lijkt, maar datgene wat jou eigen maakt en wat jou energie geeft. Samen (her)ontdekken we deze talenten. De beroepskrachten bij Stjoer hebben de training talentgedreven werken gevolgd.

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ZELFREGIE EN HERSTEL

Stjoer is lid van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel. Van medicaliseren naar normaliseren, van curatie naar preventie, van zorg naar eigen regie, van individueel naar collectief, van genezing naar herstel. Maatschappij breed leeft het besef dat verandering nodig is om de zorg en ondersteuning van mensen met een sociale – en/of psychische kwetsbaarheid effectief en toekomstbestendig te maken. Als organisaties leren we met en van elkaar. Kijk voor meer info op www.nvzh.nl.

BUURVROUW EN BUURVROUW KOELKAST

Breng wat je missen kunt, kom halen wat je nodig hebt. Dit is het principe van de koelkasten van Buurvrouw & Buurvrouw. Ook op de Tesselschadestraat 8a en Schoolstraat 1 in Leeuwarden vind je zo’n koelkast. Deze is open tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag. En wanneer je iets meeneemt, houd er dan rekening mee dat je ook nog iets voor een ander achterlaat die het ook nodig heeft.

MENSTRUATIE UITGIFTEPUNT (MUP)

Het Armoedefonds is een project gestart om menstruatie-armoede een halt toe te roepen. Zij doen dit door gratis menstruatieproducten beschikbaar te stellen via MUP’s (Menstruatie Uitgifte Punt).  Zowel de Tesselschadestraat 8a als de Schoolstraat 1 in Leeuwarden is een MUP. Je vindt de producten zowel in de toiletten als bij de ingang van de locaties. Dus heb je zelf de financiële middelen niet, kom dan langs om deze producten gratis op te halen op één van onze locaties.

Stjoer bestaat sinds januari 2021 en komt voort uit de fusie tussen AanZet en Support Fryslân.