Scroll Top

Zelfregie en herstel

Stjoer is een zelfregie- en herstelorganisatie in Fryslân. Stjoer gelooft in herstel en persoonlijke ontwikkeling voor iedereen waarbij mensen zoveel mogelijk het stuur zelf (weer) in handen nemen en hun eigen koers bepalen. Wij ondersteunen mensen met een sociale- en psychische kwetsbaarheid bij het (her)ontdekken van hun eigen mogelijkheden en talenten. We zien de mens en kijken verder dan een diagnose, indicatie of label.

Op deze manier draagt Stjoer bij aan een inclusieve samenleving voor mensen met een sociale- en/of psychische kwetsbaarheid, gaan we eenzaamheid tegen, maken we mensen mentaal veerkrachtiger en geven we mensen de mogelijkheid om hun leven in te vullen zoals zij graag willen.

Hoe en waar doen we dit?

In twaalf Friese gemeenten zijn we volop samen bezig, zodat mensen zonder stigma mee kunnen doen in onze samenleving. Dit doen wij door het aanbieden van activiteiten waarin aan herstel en persoonlijke ontwikkeling gewerkt kan worden, zoals:

  • Vrijwilligerswerk binnen een veilige en vertrouwde setting;
  • Ontwikkelen en inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid;
  • Netwerkversterking door middel van o.a. het Maatjesproject en de Sociale Inlopen;
  • Activiteiten waarbij bekendheid worden gegeven aan sociale- en psychische kwetsbaarheden.

Door en voor

Samen met deelnemers en vrijwilligers geven we onze organisatie en activiteiten vorm. De activiteiten van Stjoer worden in hoge mate gerund door vrijwilligers uit de doelgroep. Hierdoor is sprake van het ‘door en voor’-principe, dit zorgt voor een lagere drempel en gelijkwaardigheid binnen onze organisatie. De vrijwilligers krijgen ondersteuning van de beroepskracht, in hun vrijwilligerswerk, én om te werken aan hun eigen herstel en ontwikkeling.

Werken vanuit..

Bij Stjoer werken we op basis van het gedachtengoed van Herstelondersteuend werken, Positieve Gezondheid en Talentgedreven werken. De focus leggen op wat wel goed gaat. Datgene waar je misschien wel meer van zou kunnen doen of extra de focus op kunt hebben om goed in je vel te zitten. Dit is slechts één van de onderdelen van Positieve Gezondheid waarom we er bij Stjoer mee werken. Wij kiezen voor talent bij Stjoer! Niet de sport of iets anders waar je in uitblinkt. Juist datgene wat jou blij maakt, wat je moeiteloos afgaat. Niet perse dat grote of wat groot lijkt, maar datgene wat jou eigen maakt en wat jou energie geeft. Samen (her)ontdekken we deze talenten. De beroepskrachten bij Stjoer hebben de training talentgedreven werken gevolgd. Stjoer is officieel een Talentfluisteraar organisatie.

Meer over Stjoer:

  • Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel
  • Je vindt zowel op de Tesselschadestraat 8a als de Schoolstraat 1 in Leeuwarden bij ons een koelkast van Buurvrouw & Buurvrouw. Breng wat je missen kunt, kom halen wat je nodig hebt.
  • Wij zijn een MUP: Menstruatie Uitgifte Punt van het Armoedefonds. Haal bij ons je gratis menstruatieproducten.
  • Voor kinderen tot 18 jaar kunnen gezinnen een feesttas van Buurvrouw en Buurvrouw ophalen in Leeuwarden, die zelf door een gebrek aan financiële middelen dit zelf niet kunnen aanschaffen.

Bestuur

Het bestuur van Stjoer bestaat uit: Marit Wagenmakers (voorzitter), Kees Elzinga (vice voorzitter), Trees Flapper (secretaris), Chris Marsman (penningmeester) en Kim Reemers (algemeen lid).

Stjoer bestaat sinds januari 2021 en komt voort uit de fusie tussen AanZet en Support Fryslân.