Scroll Top

Herstel dichtbij

Stjoer is samen met vijftien andere organisaties uit heel Nederland gekozen om een bijdrage te mogen leveren aan het programma Herstel Dichtbij. We zijn de enige organisatie in Friesland die uitgekozen is.

We zijn hier ontzettend trots op. Dit biedt de mogelijkheid om ons als organisatie door te ontwikkelen, samen en ten behoeve van onze doelgroep. Mind en het Oranjefonds zijn in 2022 gestart met het programma Herstel Dichtbij.

Het programma heeft als ambitie om over drie jaar een concrete bijdrage te hebben geleverd aan het versterken en uitbreiden van zelfregie- en herstelinitiatieven, zodat deze voor iedereen dichtbij huis beschikbaar zijn. Waardevol, interessant, verbindend en zeer inspirerend om hier met elkaar mee aan bezig te zijn.

Het programma versterkt en verbindt sociale (herstel-) initiatieven die ervoor zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten een sociaal netwerk hebben om op terug te vallen, mee te kunnen doen in de buurt en er niet alleen voor staan. Daarnaast is er een lerende community van programmadeelnemers gevormd. De in het programma opgedane kennis en ervaring worden beschikbaar gesteld aan het veld. Klik hier voor meer informatie over Herstel Dichtbij.