Scroll Top

Klachtenregeling

Bij Stjoer vinden wij een veilig klimaat erg belangrijk. We vinden het ook belangrijk dat je tevreden bent over de diensten die wij aanbieden. Daarom werken de medewerkers en vrijwilligers van Stjoer volgens een gedragscode waarmee we proberen te voorkomen dat er ongewenste situaties ontstaan. Toch kan het voorkomen dat je het niet eens bent met de gang van zaken of te maken krijgt met ongewenst gedrag. Je kunt hier dan melding van maken.

Eerst in gesprek
We vragen je om eerst zelf in gesprek te gaan met diegene tegen wie je een klacht heeft. In veel gevallen zorgt dit voor de juiste afhandeling van de klacht en wordt het probleem opgelost. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert kun je een klacht indienen.

Klacht indienen
Lukt het niet om er uit te komen in een gesprek met de betrokkene dan kun je schriftelijk een klacht indienen. Je kunt de klacht mailen naar klachten@stjoer.frl of per post naar:

Stjoer
T.a.v. klachtencommissie
Tesselschadestraat 8a
8913 HB Leeuwarden

Vermeld bij u klacht in ieder geval:

  • Om welke betrokkene het gaat;
  • Wat je relatie is tot Stjoer;
  • Of je de klacht hebt besproken met de betrokkene en wat het resultaat van dit gesprek is geweest;
  • Omschrijving van de klacht;
  • Omschrijving van de gewenste oplossing van de klacht;
  • Je eigen contactgegevens.

Voor de afhandeling van klachten heeft Stjoer een klachtenregeling. Deze regeling kan je hier inzien: klachtenregeling Stjoer.