Scroll Top

Klachtenregeling

Bij Stjoer vinden wij een veilig klimaat erg belangrijk. We vinden het ook belangrijk dat u tevreden bent over de diensten die wij aanbieden. Daarom werken de medewerkers en vrijwilligers van Stjoer volgens een gedragscode waarmee we proberen te voorkomen dat er ongewenste situaties ontstaan. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met de gang van zaken of te maken krijgt met ongewenst gedrag. We vinden het belangrijk dat u dat dan kan melden.

Eerst in gesprek
We raden u aan om eerst zelf in gesprek te gaan met diegene tegen wie u een klacht heeft. In veel gevallen zorgt dit voor de juiste afhandeling van de klacht en wordt het probleem opgelost. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert kan u een klacht indienen.

Klacht indienen
Lukt het niet om er uit te komen in een gesprek met de betrokkene dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. U kunt de klacht sturen per mail naar klachten@stjoer.frl of per post naar:

Stjoer
T.a.v. klachtencommissie
Tesselschadestraat 8a
8913 HB Leeuwarden

Vermeld bij u klacht in ieder geval:

  • om welke betrokkene het gaat;
  • wat uw relatie is tot Stjoer;
  • of u de klacht heeft besproken met de betrokkene en wat het resultaat van dit gesprek is geweest;
  • omschrijving van de klacht;
  • omschrijving van de gewenste oplossing van de klacht;
  •  uw eigen contactgegevens.

Voor de afhandeling van klachten heeft Stjoer een klachtenregeling. Deze regeling kan u hier inzien.