Scroll Top

Even voorstellen..

Wij zijn de medewerkers van Stjoer, een bevlogen team. Onze verschillende talenten en persoonlijkheden maken dat we een kleurrijk team zijn. We vinden dat ieder mens mogelijkheden en talenten heeft en vanuit hier zichzelf kan ontwikkelen. Waar we nodig zijn, daar zijn we voor de mensen. Waar ze het prima zelf of met elkaar kunnen, doen we een stapje achteruit. We vinden de mening en ideeën van anderen zeer waardevol en geven dan ook samen met deelnemers en vrijwilligers onze activiteiten en afdelingen vorm.

Kernwaarden

Waar we het belangrijk vinden dat onze deelnemers en vrijwilligers het stuur zelf in handen hebben, geldt dit ook voor de medewerkers. Waar liggen hun talenten? Hoe willen zij zich verder ontwikkelen? Werkplezier/ -geluk en eigen inbreng van onze medewerkers vinden we van belang. Gelijkwaardigheid is voor ons de basis. We doen het samen. Een collegiale werksfeer, waarin er een luisterend oor is, we elkaar op een respectvolle manier van feedback voorzien en op weg helpen staan hierbij centraal.

Ontmoet het team van Stjoer

Corahni Prins is management assistent en de HR medewerker. Baukje de Jong is administratief medewerker van Stjoer. Joutsen Okkema werkt als beleidsmedewerker. Verder stellen we graag aan jullie voor:

 

Erik Blank

Directeur

Kennisspons
Toekomstdenker
Groeimotor

📱06 – 124 71 845
✉️ eblank@stjoer.frl

 

Sara Ahmed

Onze Familie In Leeuwarden

Bruggenbouwer
Samenbrenger

📱06 – 246 51 964
✉️ sahmed@stjoer.frl

Johanna Anema

Medewerker Sociale Inlopen

Stille helper
Creatieve maker

📱06 – 437 59 440
✉️ janema@stjoer.frl

Hester Braaksma

ErvaringsTeam Friesland

Groeimotor
Beeldorganisator

📱06 – 181 66 755
✉️ hbraaksma@stjoer.frl

Zoë Bult

Onze Familie In Leeuwarden, Rijk van Ervaring

Kennisspons
Doordenker
Ontstaansbegrijper

📱06 – 124 43 193
✉️ zbult@stjoer.frl

Onno van Dijk

Medewerker Sociale Inlopen

Positivo
Momentgenieter

📱06 – 246 499 29
✉️ ovandijk@stjoer.frl

Yolanda Dijkstra

Coördinator Sociale Inlopen / Communicatie

Positivo
Mooimaker

📱06 – 397 38 222
✉️ ydijkstra@stjoer.frl

Kim de Haan

Vervanger Yolanda (zwangerschapsverlof)

Grenzenverlegger
Samenbrenger

📱06 – 391 71 572
✉️ kdhaan@stjoer.frl

Femke de Jong

Ervaringscafé Dokkum en Leeuwarden

Positivo
Meetrekker

📱06 – 426 60 096
✉️ fdejong@stjoer.frl

Jelles Jaquet

Medewerker Sociale Inlopen / Herstelcoach

Kennisspons
Herkauwer

📱06 – 181 66 630
✉️ jjaquet@stjoer.frl

Marije Klaver

Coödinator Sociale Inlopen / Communicatie

Sfeervoeler
Samenbrenger

📱06 – 247 813 30
✉️ mklaver@stjoer.frl

Marjolein Korf

Medewerker Sociale Inlopen

Weger
Creatieve maker

📱06 –  245 81 918
✉️ mkorf@stjoer.frl

Wietze Kooistra

PC Probaat

Weger
Foutenspeurneus

📱06 – 535 85 077
✉️ wkooistra@stjoer.frl

Vera van der Veen

Receptie en facilitair

Sfeervoeler
Creatieve maker

📱 06 – 816 06 502
✉️ vvdveen@stjoer.frl

Lianne Veenstra

Maatjesproject

Stille helper
Positivo

📱06 – 577 28 420
✉️ lveenstra@stjoer.frl

Coby de Vries

Rijk van Ervaring
Herstelcoach

Stille helper
Vertrouweling

📱06 – 247 400 96
✉️ cdevries@stjoer.frl