Scroll Top

Wat doen wij?

Stjoer ondersteunt mensen met een sociale- en/of psychische kwetsbaarheid – zonder indicatie – bij het (her)ontdekken van hun eigen mogelijkheden en talenten. Er wordt verder gekeken dan een diagnose, indicatie of label. Op deze manier draagt Stjoer bij aan een inclusieve samenleving voor mensen met een sociale- en/of psychische kwetsbaarheid, gaan we eenzaamheid tegen, maken we mensen mentaal veerkrachtiger en geven we mensen de mogelijkheid om hun leven in te vullen zoals zij graag willen.

In twaalf Friese gemeenten zijn we volop bezig om mensen, zonder stigma, mee te laten doen in onze samenleving. Dit doen wij door het aanbieden van activiteiten waarin aan herstel en persoonlijke ontwikkeling gewerkt kan worden, zoals:

  • Vrijwilligerswerk binnen een veilige en vertrouwde setting;
  • Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid;
  • Netwerkversterking door middel van o.a. het Maatjesproject en de Sociale Inlopen;
  • Activiteiten waarbij bekendheid worden gegeven aan sociale- en psychische kwetsbaarheden.