Scroll Top

ErvaringsTeam Friesland in de praktijk

Op deze pagina vind je een overzicht van – een deel van – de opdrachten die vanuit het ErvaringsTeam Friesland (E-Team) zijn uitgevoerd.

Conferentie Elker Toekomstscenario Jeugdzorg Plus

Gastcollege op het Friesland College – Thema ‘Week van de liefde’

Training in samenwerking met ‘t Stationnetje

Workshop creatief schrijven tijdens de week van de gezonde jeugd

Introductiebijeenkomst medewerkers Regiecentrum voor Bescherming en Veiligheid

Artikel Sanne en Merel in het Friesch Dagblad

Sponsorgala voor E-Team van Trias Politica

Gastcollege op het Friesland College – Thema ‘Orange the World’

Opening van de tentoonstelling “Wij doorbreken de cirkel van geweld” in het centrum van Leeuwarden

Gastcollege op de Friese Poort – Thema ‘Eigen ervaringen inzetten’

Opening van de tentoonstelling “Wij doorbreken de cirkel van geweld” op het terrein van het Medisch Centrum Leeuwarden

Deelname jongerenpanel van Regiecentrum voor Bescherming en Veiligheid

Bijeenkomst kleinschalige woonvoorzieningen van JENN en de RUG

Selmer deelt zijn verhaal – publiekscampagne Oranjefonds

Voordracht eigen gedicht Line Hut tijdens opening campagne ‘Orange the World’ in Friesland

Dit zijn een aantal opdrachtgevers van het E-Team!