Scroll Top

ErvaringsTeam Friesland in de praktijk

Op deze pagina vind je een overzicht van – een deel van – de opdrachten die vanuit het ErvaringsTeam Friesland (E-Team) zijn uitgevoerd.

Conferentie Elker Toekomstscenario Jeugdzorg Plus

Gastcollege op het Friesland College – Thema ‘Week van de liefde’

Opening van de tentoonstelling “Wij doorbreken de cirkel van geweld” in het centrum van Leeuwarden

Opening van de tentoonstelling “Wij doorbreken de cirkel van geweld” op het terrein van het Medisch Centrum Leeuwarden

Gastcollege op de Friese Poort – Thema ‘Eigen ervaringen inzetten’

Gastcollege op het Friesland College – Thema ‘Orange the World’

Sponsorgala voor E-Team van Trias Politica

Training in samenwerking met t Stationnetje

Bijeenkomst kleinschalige woonvoorzieningen van JENN en de RUG

Introductiebijeenkomst medewerkers Regiecentrum voor Bescherming en Veiligheid

Artikel Sanne en Merel in het Friesch Dagblad

Workshop creatief schrijven tijdens de week van de gezonde jeugd

Selmer deelt zijn verhaal – publiekscampagne Oranjefonds

Deelname jongerenpanel van Regiecentrum voor Bescherming en Veiligheid

Dit zijn een aantal opdrachtgevers van het E-Team!