RVE | Ervaringsbijeenkomst

Rijk van Ervaring (RVE) heeft een online ervaringsbijeenkomst georganiseerd voor de medewerkers van het gebiedsteam Harlingen, Waadhoeke en welzijnsorganisatie De Skûle. Iedere deelnemer is in deze bijeenkomst meer te weten gekomen over de 4 fasen van herstel. Ervaringsdeskundige Meinte vertelde over zijn herstelverhaal, zijn leven met psychosegevoeligheid. In totaal waren er 16 deelnemers en wat was het geslaagd!