Over ExpEx

Stjoer geeft in samenwerking met het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid (Koos de Boed, LIMOR ondersteuning en rehabilitatie, Jeugdhulp Friesland, Zorgbelang Fryslân en Zienn) uitvoering aan
ExpEx – Experienced Experts – in Friesland. Voor de zomer starten we met de eerste training voor jongeren.

ExpEx (afkorting van Experienced Experts) zijn getrainde ervaringsdeskundige jongeren uit de jeugdhulp. ExpEx kunnen o.a. ingezet worden als ervaringsmaatje, hoopverlener of ervaringsdeskundige adviseur voor gemeenten en organisaties om de jeugdhulp te verbeteren.

Meer weten?

Kijk dan op www.expex.nl of neem contact op met onze projectleider Hester Braaksma via hbraaksma@stjoer.frl.