MeetUps

De maandelijkse MeetUps zijn een voortzetting van de MeetUp Cafés die voorheen door Stichting JOF in De Neushoorn werden georganiseerd. Het zijn laagdrempelige ontmoetingsavonden, met wisselende thema’s en een programma met o.a. muziek, kunst, spelletjes en andere entertainment. Vanwege de geldende corona maatregelen worden de MeetUps momenteel online georganiseerd. Wil je ook een MeetUp bijwonen? Stuur dan een mail naar onzefamilie@stjoer.frl. Ook op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/OnzeFamilieLeeuwarden vind je meer informatie.