Over ExpEx

ExpEx – Experienced Experts – zijn getrainde ervaringsdeskundige jongeren uit de jeugdhulp. In de GGZ en Maatschappelijke Opvang wordt al langer gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen, maar in de jeugdhulp durfde men dat lang niet aan. Terwijl jongeren uit de jeugdhulp juist aangeven dat zij behoefte hebben aan jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt als zij. Ervaringsdeskundigen die het gevoel geven dat zij niet de enige zijn die vervelende dingen hebben meegemaakt, en die een goed voorbeeld en een bron van hoop kunnen zijn.

Wat kunnen de jongeren van ExpEx betekenen? ExpEx kunnen helpen om de kwaliteit van de hulp te verbeteren. Ook willen ExpEx de jeugdhulp graag transformeren en zijn daarom een goede partner in veranderingsprocessen. In onderstaand overzicht schetsen wij de mogelijkheden die er zijn. Niet elke mogelijkheid is al helemaal uitgewerkt, maar dat willen wij ook graag samen met jullie doen. Op welke manieren kunnen ExpEx helpen om de kwaliteit van de hulp te verbeteren? Klik op één van de knoppen hieronder ter inspiratie.

Maatjes of luisterend oor

Een ExpEx kan vanuit zijn of haar eigen ervaringen andere jongeren helpen door met ze te praten. Dit kan eenmalig zijn, maar ze kunnen ook langere tijd een maatje voor een ander zijn.

Hoopverlener

: ExpEx kunnen een bron van hoop en motivatie zijn voor anderen. Zij kunnen laten zien dat je ondanks nare ervaringen in je jeugd, iets van je leven kunt maken.

Voorlichting

ExpEx kunnen gemeenten en organisaties advies geven over het verbeteren van de jeugdhulp zodat deze beter aansluit bij de wensen en behoeften van jongeren. Dit kan door aan te sluiten bij een vergadering, een presentatie of workshop te geven, of door mee te denken over beleid

Expositie huiselijk geweld

ExpEx Coco is betrokken geweest bij de expositie op de Nieuwstad in Leeuwarden om huiselijk geweld bespreekbaar te maken.

Orange the World

Vorig jaar zetten zij zich ook in voor tijdens de internationale campagne Orange the World wordt overal ter wereld aandacht…

Week van het Vergeten Kind

Meewerken aan de Week van het Vergeten Kind Een jaarlijkse campagne, waarin de stichting voor duizenden kinderen opkomt in Nederland…

Gastlessen

Ze hebben gastlessen gegeven op het MBO over grenzen en zelfliefde.

ExpEx in Friesland is een onderdeel van het landelijke project ExpEx. Stjoer geeft in samenwerking met het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid (Koos de Boed, LIMOR ondersteuning en rehabilitatie, Jeugdhulp Friesland, Wender (voorheen Zienn) en Zorgbelang Fryslân) uitvoering aan ExpEx in Friesland. Hieronder meer over onze ExpEx.

Zelf ExpEx worden of meer informatie?

Wil jij onze ervaringsdeskundige jongeren laten meedenken in jouw organisatie of heb je een andere opdracht voor onze ExpEx jongeren? Of zelf opgeleid worden tot ExpEx? Neem dan gerust contact op met onze projectleider Hester Braaksma via hbraaksma@stjoer.frl.

Meer informatie over ExpEx en wat we allemaal (landelijk) doen vind je op www.expex.nl.