Over ExpEx

Stjoer geeft in samenwerking met het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid (Koos de Boed, LIMOR ondersteuning en rehabilitatie, Jeugdhulp Friesland, Wender (voorheen Zienn) en Zorgbelang Fryslân) uitvoering aan ExpEx – Experienced Experts – in Friesland.

ExpEx zijn getrainde ervaringsdeskundige jongeren uit de jeugdhulp. In de GGZ en Maatschappelijke Opvang wordt al langer gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen, maar in de jeugdhulp durfde men dat lang niet aan. Terwijl jongeren uit de jeugdhulp juist aangeven dat zij behoefte hebben aan jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt als zij. Ervaringsdeskundigen die het gevoel geven dat zij niet de enige zijn die vervelende dingen hebben meegemaakt, en die een goed voorbeeld en een bron van hoop kunnen zijn.

ExpEx kunnen o.a. ingezet worden als:

  • Ervaringsmaatje: Een ExpEx kan vanuit zijn of haar eigen ervaringen andere jongeren helpen door met ze te praten. Dit kan eenmalig zijn, maar ze kunnen ook langere tijd een maatje voor een ander zijn.
  • Hoopverlener: ExpEx kunnen een bron van hoop en motivatie zijn voor anderen. Zij kunnen laten zien dat je ondanks nare ervaringen in je jeugd, iets van je leven kunt maken.
  • Adviseur voor gemeenten en organisaties: ExpEx kunnen gemeenten en organisaties advies geven over het verbeteren van de jeugdhulp zodat deze beter aansluit bij de wensen en behoeften van jongeren. Dit kan door aan te sluiten bij een vergadering, een presentatie of workshop te geven, of door mee te denken over beleid.

ExpEx Friesland is in 2021 gestart met de eerste groep jongeren. In de komende jaren hopen wij een mooie groep gemotiveerde ervaringsdeskundige jongeren middels een training klaar te stomen om de jeugdhulp te verbeteren en ervaringsdeskundigheid ‘gewoon’ te maken.

Op de foto de eerste groep jongeren die hun certificaat mochten ontvangen en aan de slag kunnen als ExpEx! Een deelnemer: ‘Bijzonder hoe iedereen op zijn eigen creatieve manier zijn/haar eigen verhaal vorm gegeven heeft.’

Meer weten?

Wil jij onze ervaringsdeskundige jongeren laten meedenken in je organisatie of heb je een andere opdracht voor de ExpEx? Neem dan gerust contact op met onze projectleider Hester Braaksma via hbraaksma@stjoer.frl.

Meer informatie over ExpEx en wat we allemaal (landelijk) doen vind je op www.expex.nl.